Ay: Eylül 2023

İşletmelerin başarılı olmak için kararlı bir stratejik yönetim uygulamaları gerekir ve bu özellikle uluslararası arenada daha da önem kazanır. Uluslararası işletmeler, farklı kültürler, diller, yasalar ve diğer faktörlerle uğraşmak zorundadırlar. Bu zorluklara katlanmak ve uyum sağlamak için işletmelerin iyi planlanmış bir stratejik yönetim yaklaşımı benimsemeleri gerekir. Bir uluslararası işletmenin stratejik yönetimi, işletmenin vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve değerlerini bir araya getiren bir süreçtir. Bu süreç, işletmenin müşteri ihtiyaçlarını, pazar trendlerini, rekabeti, endüstri trendlerini, tedarik zincirlerini ve diğer iş faaliyetlerini göz önünde bulundurarak bir strateji belirlemeyi içerir. Stratejik yönetim, işletmelerin belirli bir hedefe ulaşmak için planlarını yönetmesini ve uygulamasını içerir. İşletmelerin hedeflerini belirlemeleri, stratejilerini uygulamaları ve sonuçları değerlendirmeleri gerekir. Uluslararası işletmelerin, küresel pazarlardaki yerleşik firmalarla rekabet etmek için stratejik planlama…