Etiket: makroiktisat

Son yıllarda ekonomi dünyasında sık sık duyduğumuz terimlerden biri de “resesyon”dur. Resesyon, bir ülkenin ekonomik durgunluğa girdiği ve milli gelirin azaldığı bir dönemi ifade eder. Peki, resesyonun ne olduğunu, nasıl meydana geldiğini ve etkilerini daha iyi anlamak için biraz daha derinlemesine bir analiz yapalım. Resesyon, genellikle üç veya daha fazla çeyreklik bir dönemde gerçekleşen ve genellikle işsizlik, üretim ve tüketimde azalmayla karakterize edilen ekonomik bir gerilemeyi ifade eder. Bu, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) oranının negatif büyüme kaydettiği ve ekonomik faaliyetlerin genel olarak zayıfladığı bir dönemdir. Resesyonlar, genellikle birden fazla faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar. En yaygın nedenler arasında şunlar bulunur: 1. Talep Azalması: Tüketici harcamalarındaki düşüş, talep azalmasına neden olur ve bu da şirketlerin üretimlerini ve…